TH / EN

เกี่ยวกับเรา

"นึกถึงนิสสัน ต้องสยามนิสสันนครราชสีมา และสยามนิสสันโคราชเท่านั้น"


บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา จำกัด ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท สยามนิสสันกลการ จำกัด ในปี พ.ศ.2536
ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ NISSAN ทุกรุ่น ปัจจุบันบรอหารงานโดย
คุณบรรพต อุไรธรากุล 

 

บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา จำกัด  ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ NISSAN สาขาที่ 2 ของบริษัท ปัจจุบันบริหารงานโดย 
คุณบรรจง อุไรธรากุล โดยทั้ง 2 สาขา มีสโลแกนในการบริการ คือ
“นึกถึงนิสสัน ต้อง สยามนิสสันนครราชสีมา และสยามนิสสันโคราชเท่านั้น”

 

ปฐพีทองหัวทะเล

มิตซูปฐพีทอง

สยามนิสสันนครราชสีมา
สยามนิสสันโคราช

ซูบารุนครราชสีมา

วังน้ำเขียวซิตี้รีสอร์ท

กฤษฎา คลับเฮ้าส์

แผ่นดินทอง