TH / EN

นายทรงศักดิ์ อุไรธรากุล ประธานกรรมการ บจก.โคราชแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ , บจก.โคราชแผ่นดินทองซิตี้ บจก.ปฐพีทองหัวทะเล และบริษัทฯ ในเครือปฐพีทอง พร้อมด้วยครอบครัว และ นายสมบัติ อุไรธรากุล ประธานกรรมการ บจก. สมบัติธานี (น้องชาย) จัดโครงการบุญ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 บริจาคถุงยังชีพมูลค่า 923,000 บาท ให้แก่ 10 หน่วยงาน ใน จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธาน

บริษัท สยามนิสสัน โคราช จำกัด

บริษัท สยามนิสสัน โคราช จำกัด
ที่อยู่ : 311/12 ม.1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย
ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-266509,044-256678
โทรสาร  :  044-256381
e-mail :
Banjong@ppt-nissan.com

บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา จำกัด

บริษัท สยามนิสสัน นครราชสีมา จำกัด
ที่อยู่ : 1196-1200 ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242404
โทรสาร :   044-253678
e-mail : BanpotSNC@ppt-nissan.com

ปฐพีทองหัวทะเล

มิตซูปฐพีทอง

สยามนิสสันนครราชสีมา
สยามนิสสันโคราช

ซูบารุนครราชสีมา

วังน้ำเขียวซิตี้รีสอร์ท

กฤษฎา คลับเฮ้าส์

แผ่นดินทอง